Gwarancja

Gwarancje poddajemy ocenie na podstawie podanych przez Państwa informacji. Jeśli podane informacje będą niejasne lub niekompletne, poprosimy o podanie dodatkowych szczegółów. Jeśli w danym przypadku niemożliwe jest dokonanie oceny w sposób zdalny, jeden z naszych specjalistów ds. obsługi posprzedażowej przyjedzie do Państwa, aby dokładnie zbadać sprawę na miejscu.

Zgłoszenia gwarancyjne

Zgłoszenia gwarancyjne powinny być zawsze przesłane i zatwierdzone przed rozpoczęciem prac naprawczych. Jeśli nie jest to możliwe w Państwa przypadku, prosimy o natychmiastowy kontakt z zespołem obsługi posprzedażowej.

  • Części objęte reklamacją należy zachować do czasu jej rozpatrzenia.
  • Kompletne zgłoszenia, do których dołączone są zdjęcia, są traktowane priorytetowo.

W przypadku najczęściej występujących napraw stosujemy standardowe terminy realizacji. Państwa zgłoszenie gwarancyjne zostanie ocenione pod kątem określonych standardów. Standardowe terminy realizacji można uzyskać drogą mailową pod adresem aftersales@knapen-trailers.nl

 

 


Twoje dane będą traktowane jako poufne zgodnie z europejskim prawem prywatności (GDPR)

Contact
Numer telefonu
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
64 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.