Informatie over de klokkenluiders- en klachtenregeling van KRONE

KRONE bevordert een open cultuur en een geest van samenwerking waarin betrokkenen mogelijke schendingen van wetten of interne regelgeving kunnen melden. 


Daartoe hebben zowel medewerkers als externe derden de mogelijkheid zich rechtstreeks tot de aangewezen KRONE Compliance Officer te wenden of anoniem contact op te nemen met onze externe vertrouwensadvocaat (ombudsman). Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming zijn altijd gewaarborgd bij elk contact. 


Onze interne klokkenluidersregeling, die geldt voor onze medewerkers, zorgt ervoor dat medewerkers geen nadelen ondervinden als zij wijzen op een vermoedelijke overtreding. 

 

Via de klachtenprocedure in het kader van de Supply Chain Due Diligence Act kan iedereen wijzen op risico's voor mensenrechten en milieu en op schendingen van mensenrechten- of milieuverplichtingen. 

 

Wij zullen alle meldingen eerlijk en vertrouwelijk onderzoeken, met inachtneming van de rechten van alle betrokken partijen, overeenkomstig de KRONE-klachtenprocedure. [Reglement]
Wanneer een schending wordt vastgesteld, reageren wij met maatregelen om het wangedrag onverwijld te verhelpen.

 

KRONE Compliance Officer Irene Vehring

Telefoon: +49 (0)5977 - 935 48714

E-Mail: compliance@krone.de

 

Ombudsman:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4,D - 33602 Bielefeld

Tel: +49 521 557 333 0 / Mobiel: +49 151 58230321

E-Mail: vertrauensanwalt@thielvonherff.de

Meldplatform: www.report-tvh.com

Homepage: www.thielvonherff.de